Rạng Danh Việt Blog

0

Ý nghĩa việc cho chữ đầu năm

Cho chữ đầu năm là hoạt động mang đậm giá trị văn hóa của người Việt. Ý nghĩa của việc cho chữ đầu năm được giữ gìn qua sự kiện tất niên hàng năm...

0

Gala dinner và những điều cần biết

Sự kiện Gala Dinner được tổ chức như một bữa tiệc lớn. Bữa tiệc Gala Dinner luôn diễn diễn ra nhiều hoạt động như ăn uống, giải trí, trò chơi tập thể, đấu giá,...