Tagged: Cho thuê ông đồ

0

Ý nghĩa việc cho chữ đầu năm

Cho chữ đầu năm là hoạt động mang đậm giá trị văn hóa của người Việt. Ý nghĩa của việc cho chữ đầu năm được giữ gìn qua sự kiện tất niên hàng năm...